Exkurze s vědci do provozu SAKO

Dne 30. března 2017 jsme pro naše vědce SoMoPro a budoucí vědce v programu Brno PhD Talen uspořádali exkurzi do velmi zajímavého provozu firmy SAKO Brno a.s. Nejdříve jsme měli v prezentační místnosti přednášku o historii (pro zajímavost historie sahá až roku 1905, kdy v Brně vznikla první spalovna na území tehdejšího Rakousko-Uherska určená již tehdy k výrobě elektrické energie), ale i současnosti provozu. Spalovna odpadu SAKO je jedna z tří, které jsou v České republice a tato spalovna obsluhuje nejen samotné statuární město Brno, ale i jeho poměrně široké okolí. Po prezentaci jsme se přesunuli do samotného provozu, kde jsme si nejdříve prohlédli dotříďovací linku (papír, plasty), přičemž zde bylo zdůrazněno, že v době energetické krize se tříděný odpad stává v čím dál větší míře důležitým zdrojem druhotných surovin. Komunální odpad je pak zdrojem energie, jejíž výroba je šetrná k životnímu prostředí. Přesunuli jsme pak do vnitřních prostor, kde jsme se podívali ke sběrné jámě, ke stanovišti operátora "drapáku", který odpadem krmí násypku vlastního spalovacího prostoru. Též jsme si prohlédli sekci, kde vlastně vzniká elektrická energie. Nakonec jsme vystoupali na obslužnou plošinu a prohlédli si celý areál z ptačí persepktivy.

Z historie spalovny (převzato z www.sako.cz): Stavba nové spalovny byla zahájena v roce 1984 a zkušební provoz v lednu roku 1989. Generálním dodavatelem technologické části byla ČKD Dukla Praha a dodavatelem stavební části Průmyslové stavby Brno. Stavba byla řešena jako uzavřený ucelený komplex s prvním stupněm čištění spalin, tj. odloučení pevného úletu ze spalin na elektrostatických odlučovačích. Kotelna byla osazena třemi kotli s válcovými rošty (6 válců) systém Düsseldorf. Pro všechny tři spalovací kotle byl navržen jeden komín s výškou 125 metrů. V roce 1994 byl dobudován další stupeň čištění spalin na bázi polosuché vápenné metody rozšířené o dávkování aktivního uhlí do proudu spalin. Licenzorem stavby byla švédská firma ABB Fläkt. V říjnu 2004 byla instalována technologie čištění spalin pro snížení oxidu dusíku metodou selektivní nekatalytické redukce oxidu dusíku (SNCR).

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace