Adriána Kovalčik

Projekt: Biokompatibilní a biodegradabilní 3D skelety produkované na odpadech z vinařství a ze zpracování kávy.

TÉMA VÝZKUMU:

Téma výzkumu pokrývá biotechnologickou konverzi bioodpadů vznikajících při produkci vína a kávy do podoby bioplastů s vysokou přidanou hodnotou. Téma zároveň respektuje principy cirkulární ekonomiky i ekologického hospodářství. Jsem polymerní chemik a myslím si, že neustále zvyšování množství plastového odpadu vyžaduje, aby vědci v rámci jejich výzkumu našli udržitelná řešení pro praxi. 

PROČ JSEM SI TÉMA ZVOLILA:

Toto téma se týká multidisciplinární práce v oblastech biotechnologie a polymerní chemie a poskytuje velkou příležitost kontrolovat a upravovat vlastnosti biopolymerů již ve fázi jejich biotechnologické produkce.

VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ V PRAXI:

Získané výsledky podpoří zhodnocení lokálně produkovaných bioodpadů z vinařství a výroby kávy v podobě biotechnologické produkce biologicky odbouratelných polymerů a plastových výrobků, které nebudou mít negativní dopad na životní prostředí. Připravené biopolymery a biokompozity budou aplikovatelné v různých oblastech, jako například ve farmacii, medicíně, kosmetice a obalovém průmyslu.
 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace