Konference IAEVG - Bratislava 2019

Ve dnech 11. – 13. září 2019 se v Bratislavě setkalo více než 500 vědců, odborníků a tvůrců politik v oblasti kariérového poradenství a kariérního rozvoje ze 46 zemí na 43. konferenci Mezinárodní asociace pedagogického a profesního poradenství (IAEVG). Konferenci pořádala Asociace pro kariérové ​​poradenství a rozvoj kariéry (ZKPRK) ve spolupráci s českými a slovenskými partnery. Ústředním tématem konference bylo „Kariérové ​​poradenství pro inkluzivní společnost“. IAEVG je nejstarší a největší mezinárodní asociace v oblasti kariérního rozvoje s více než 18 000 členy. S posláním rozvíjet a prosazovat zájmy kariérového poradenství je IAEVG poradním orgánem Evropské rady, Hospodářské a sociální rady OSN, UNICEF, OECD, ILO a dalších nadnárodních institucí.

Na Vysoké škole ekonomické v Bratislavě přednesly hlavní projevy významné osobnosti kariérního rozvoje, jako jsou Norman Amundson, Annamaria Di Fabio, Gideon Arulmani, Kobus Maree a mnoho dalších. Pohledy z jiných oborů, které přinesly Anna Hogenová a Saša Uhlová, rozšířily perspektivu účastníků a prokázaly otevřenost a interdisciplinaritu komunity kariérního rozvoje. Bohatý třídenní program s více než 200 prezentacemi, postery, workshopy a inovacemi v podobě veletrhu nástrojů poskytl impulsy k zamyšlení a mnoho inspirací pro každodenní praxi.

JCMM se posterové sekci zúčastnilo s příspěvkem: Program SoMoPro jako nástroj podpory žen ve výzkumu.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace